For medlemmer

 

 

Bornholms Tekniske Samling S/I

Østre Borregård, Rutsker,

Borrelyngvej 48, 3770 Allinge

tlf: 56999980

mail@bornteksamling.dk

 

 

 

 

 

 

Bestyrelse Bornholms Tekniske Samling: 2017

 

 

Formand: Kjeld Nielsen Brovangen 27, 3700 Rønne 56498406 21268610 bro27@outlook.dk

 

Næstformand: Christian Dahl Skovgårdsvejen 21a,VM 3700 Rønne 56999108 21455893 hans-christian@live.dk

 

Bestyrelsesmedlem: Gordon Olsen Dyrendalsvej 14,Nylars 3720 Aakirkeby 56970129 23352337 g_b@privat.dk

 

Sekretær: Flemming Vibe Fiskergade 11, 3740 Svaneke 48251775 23201050 viri2@mail.dk

 

Bestyrelsesmedlem: Bjørn Ørding-Thomsen Paradisvej 34, 3730 Nexø 56470112 26833872 bjorn@ording.dk

 

Regnskab: Vibeke R.Vibe Fiskergade 11, 3740 Svaneke 48251775 23201050 viri2@mail.dk

 

Suppleant: Erik Krog Krogen 6,Tejn 3770 Allinge 56471903 61715647 ek@bike4life.dk

 

 

Medlemskab af foreningen giver ubegrænset adgang til udstillingen, i åbningstiden, sammen med en sambo.

Kontingent: 300,00 kr. om året, eller 3000,00 kr. en gang for alle. Der bliver ikke udsendt opkrævninger,

beløbet kan overføres til Nordea reg. nr. 0649 konto nr. 6875 543 057 med angivelse af afsender og mail

Efter generalforsamlingen d. 18. marts 2017 ser bestyrelsen således ud: